• Slide background

    .چشم انداز و روابط مکرر بین المللی با مطالعات مالیاتی و حقوقی در خارج از کشور, به مشتریان فرصت دریافت خدمات حرفه ای واجد شرایط در سطح بین المللی را تضمین می کند, وبالاتر از همه داشتن مشاوران واجد شرایط همچنین در خارج از کشور که قادر به دنبال کردن و حمایت بین المللی کسب وکار (تجارت) انها هستند.

    .متخصصان حرفه ای ما
    تجربه خود را در بهترین مراکز اموزشی و مطالعاتی حرفه ای ایتالیایی و خارجی در زمینه ارزشهای ملی و فرا ملی , حل و فصل مسائل مالیاتی , حقوقی و مالی به ویژه در شرایط پیچیده را کسب کرده اند.
    روش مورد استفاده در پژوهش مستمر برای رسیدن به هدف مورد نظرتوسط مشتری ست, اجرای خواسته ها و به حداکثررساندن نتایج مورد انتظار ازطریق دانش و اگاهی کامل از موضوع ست.

    .شبکه متکی ست بر تجربه و متخصصان حرفه ای فعال در زمینه های مختلف اعم از قانون مالیات ملی و بین المللی در قانون مدنی و شرکتها از قانون کار تا حقوق کیفری شرکتها, از مشاوره شرکتهای بزرگ و مالی تا معاملات مالی پیچیده تر